Flitsboetes worden opnieuw wettelijk verstuurd

 

De politiediensten worden voortaan vrijgesteld van een machtiging om de Kruispuntbank Voertuigen te raadplegen. De ministerraad heeft daarvoor vrijdag een wetsontwerp goedgekeurd. Op die manier kunnen ze toch weer op een wettelijk geldige manier flitsboetes versturen.

Het Hof van Cassatie had onlangs geoordeeld dat de politie die machtiging nodig had, maar had nagelaten die aan te vragen. Dat gebeurde zo al vele jaren. Meteen rezen vragen over de wettigheid van de flitsboetes. Maar wie erop hoopte dat de boete ongeldig zou worden verklaard, is er nu dus aan voor de moeite.

Volgens staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open VLD) zorgt zijn wetsontwerp voor rechtszekerheid voor de toegang van de politie tot de Kruispuntbank, zowel voor het verleden als voor de toekomst. ‘Om de situatie uit het verleden recht te trekken, heb ik het initiatief genomen om een wetsontwerp te maken dat de politiediensten vrijstelt van een machtiging, maar wel een duidelijke wettelijke basis vastlegt voor het raadplegen van de Kruispuntbank Voertuigen. Ook een verantwoordelijke voor gegevensverwerking binnen de politie is verplicht’, aldus De Backer.

De politie werkt vandaag al met een wettelijke basis die toegang geeft tot de Kruispuntbank Voertuigen. De wet op de privacy schrijft echter voor dat elke federale overheidsdienst een machtiging moet krijgen van de Privacycommissie om die gegevensbank te raadplegen. Omdat volgens een Koninklijk Besluit een uitzondering gold voor politiediensten, had de politie nagelaten die machtiging aan te vragen. Onlangs oordeelde Cassatie echter dat de politie die toelating wel degelijk nodig heeft om boetes te kunnen uitschrijven.

De staatssecretaris werkt nu verder aan een update van de Privacywet. Dat moet dergelijke voorvallen in de toekomst vermijden. ‘We moeten dit ‘juridisch gebricoleer’ in de toekomst vermijden en een sterkere responsabilisering van de administraties bij de verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens realiseren. Het is duidelijk dat het systeem van machtigingen alleen niet voldoende garanties biedt voor de bescherming van onze persoonsgegevens. Het is beperkt tot een momentopname zonder echte controle achteraf’, licht De Backer toe.

In zijn bijschaving van de wet moet een verfijnde wettelijke basis met duidelijke regels, criteria en bescherming het systeem van machtigingen vervangen. Bij elke administratie moet een verantwoordelijke komen die de gegevensverwerking opvolgt. Bedoeling is ook dat de Privacycommissie controles op het terrein uitvoert om de opvolging van de nieuwe Europese regels te doen naleven.

 
 
Bron: De Standaard
 
  10-2-2017