Ruim 700 bestuurders moeten rijbewijs inleveren na rijgeschiktheidstest

 

Het Centrum voor rijgeschiktheid en voertuigaanpassing van het BIVV (Cara) testte vorig jaar 7.150 mensen op hun rijvaardigheid. Uiteindelijk kreeg ongeveer 10 procent van de deelnemers de vraag hun rijbewijs in te leveren omdat ze als “rijongeschikt” werden verklaard. Ze werden vooral doorgestuurd door artsen.

Artsen zijn verplicht om mensen met bepaalde aandoeningen door te sturen naar Cara. Daarnaast kunnen ook verzekeringsmaatschappijen en rechters doorverwijzen. Het gaat dan om mensen met een locomotorische stoornis die een invloed heeft op het rijden. Dit zijn mensen die niet voldoen aan de zichtnormen en boven een bepaalde ondergrens zitten, waarvan de oogarts van mening is dat een uitzondering gemaakt kan worden. Of mensen met een cognitieve functiestoornis of een implantaat of orgaantransplantaat, als die een impact op het rijden hebben.

Deze mensen worden door een dokter, psycholoog en rij-expert van het Cara getest op hun ruimtelijk inzicht, concentratie- en reactievermogen en rijgedrag. Bedoeling is niet om die mensen sowieso af te keuren, maar eerder om oplossingen te vinden.

Wie alsnog ongeschikt verklaard wordt om te rijden, moet binnen de vier dagen zijn rijbewijs inleveren. Er zijn geen sancties voor wie dat niet doet. Het BIVV vermoedt dat het om een klein aantal mensen gaat. “Als ze een ongeval veroorzaken, zijn ze ook niet verzekerd”, leggen ze bij het BIVV uit. “Een ongeval kan dus bijzonder zware gevolgen hebben.”

 
 
Bron: Nieuwsblad
 
  28-2-2017