Vlaamse overheid werkt op 6 fronten aan nieuwe trajectcontroles

 

De Vlaamse overheid wil volop inzetten op nieuwe trajectcontroles. In het voorbije jaar kondigde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts heel wat investeringen aan. De effectieve realisatie van de aangekondigde trajectcontroles lijkt echter achterwege te blijven. In zijn antwoord op een schriftelijke vraag geeft Weyts aan dat heel wat trajectcontroles de komende weken en maanden operationeel zullen worden. Er zijn in totaal zes clusters van initiatieven.

Hieronder vindt u een integrale weergave van de vijf vragen die volksvertegenwoordiger Martine Fournier stelde en de antwoorden die minister Weyts daarop gaf.

Vraag 1. Over hoeveel camera’s gaat het nu precies?

Graag een overzicht van alle geplande locaties (op gewestwegen en autosnelwegen) met vermelding wanneer de camera wordt geïnstalleerd en wie de kostprijs op zich neemt? Graag ook aanduiden waar het gaat over nieuwe trajectcontroles en over omgebouwde flitspalen.

Vraag 2. Wanneer zullen de eerste bijkomende camera’s effectief in het straatbeeld te zien zijn?

Hierbij een overzicht van de geplande locaties en installatietype (nieuwe trajectcontroles of omgebouwde flitspalen). Er lopen zes initiatieven met betrekking tot trajectcontrole vanuit Vlaanderen:

- Initiatief 1

De resterende realisaties van de via cofinanciering (Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en gemeente/politie) besliste nieuwe trajecten. Dit gaat concreet over vijf locaties:
● N18 te Balen: realisatie on hold omwille van herinrichtingswerken van dit wegvak;
● N18 te Dessel: realisatie stond lange tijd on hold omwille van herinrichtingswerken op dit wegvak. Recent terug opgestart, timing in dienst name nog niet gekend;
● N419 te Zwijndrecht: realisatie in opleveringsfase;
● N282 te Lennik: realisatie in opleveringsfase;
● N285 te Herne: realisatie in opleveringsfase.

- Initiatief 2

De resterende realisaties van de al eerder besliste trajecten, volledig ten laste van AWV. Dit gaat concreet over vijf installaties:
● R41 te Aalst (in synergie met bouw tunnel);
● N45 te Aalst;
● N28 te Denderleeuw-Ninove;
● N282 te Sint-Pieters-Leeuw;
● N19 te Herselt.

Met uitzondering van de installatie in de nieuwe tunnel te Aalst, bevinden deze locaties zich alle in de realisatiefase. In dienst name wordt verwacht tegen eind 2017.

- Initiatief 3

De realisatie van de recent aangekondigde twintig nieuwe trajecten, volledig ten laste van AWV:
● N15 te Putte;
● N6 te Sint-Pieters-Leeuw;
● N19 te Rotselaar/Aarschot;
● N2 te Tielt-Winge/Lubbeek;
● N32 te Zedelgem/Brugge;
● N8 te Wevelgem;
● N33 te Ichtegem;
● N327 te Tielt/Wingene;
● N458 te Gent;
● N9 te Gent/Melle;
● N434 te Sint-Laureins, Kaprijke, Eeklo;
● N456 te Kaprijke/Evergem;
● N449 te Lochristi;
● N449 te Lochristi/Wachtebeke;
● N403 te Sint-Niklaas;
● N460 te Haaltert;
● N460 te Haaltert;
● N493 te Geraardsbergen/Brakel/Lierde;
● N763 te Maasmechelen;
● N726 te Zonhoven/Genk.

Gegeven de recente beslissingen wat deze locaties betreft, werd de voorbereiding van de realisaties ervan pas zeer recent opgestart. AWV ambieert om een viertal installaties operationeel te krijgen tegen eind september, zes extra tegen eind november, vijf extra tegen eind januari 2018 en de resterende vijf uiterlijk eind april 2018.

- Initiatief 4

De realisatie van een dertigtal trajecten ter vervanging van bestaande snelheidscamera’s, volledig ten laste van AWV: Er werden 54 flitspalen met snelheidscamera’s op basis van radar geselecteerd om als eerste aan te pakken. Digitalisatie is de drijfveer, maar AWV tracht hierbij maximaal om van de gelegenheid gebruik te maken een trajectcontrole te realiseren over een zo groot mogelijk wegvak. Hier en daar zal trajectcontrole niet mogelijk zijn. Daar behoudt AWV een digitale snelheidscamera, tenzij een flitspaal er niet meer nodig zou zijn. In dat geval neemt AWV de flitspalen uiteraard weg.

De 54 snelheidscamera’s staan in de volgende politiezones:
● 5 in de PZ Dilbeek (N8);
● 18 in de PZ Geel/Laakdal/Meerhout (N19, N118, N126, N127, N71, N102, N174, N141, N110);
● 8 in de PZ Kempenland (N73, N715);
● 1 in de PZ Neteland (N153);
● 1 in de PZ Noorderkempen (N124);
● 4 in de PZ Pajottenland (N8, N282);
● 2 in de PZ Brugge (N9, R30);
● 13 in de PZ Turnhout (N12, N140, N18, N19, R13);
● 2 in de PZ Zuiderkempen (N152).

Met quasi alle politiezones werden intussen gesprekken opgestart. AWV verwacht de eerste installaties tegen het einde van de zomer 2017 in dienst te kunnen nemen. Ongeveer 75% zou tegen eind 2017 operationeel moeten zijn en de resterende installaties tegen eind maart 2018.

- Initiatief 5

De realisatie van de twee in het verleden al aangekondigde trajectcontroles op respectievelijk de E313 tussen Antwerpen-Oost en Ranst en op E40 tussen Sint- Stevens-Woluwe en Heverlee.

Tot voor kort stonden deze on hold omwille van de potentiële synergie met het geplande ANPR-netwerk op snelwegen in opdracht van de federale politie (zie initiatief 6). AWV is nauw betrokken bij dit federale dossier.

Aangezien de timing van dit federale dossier nog onzekerheden kent, werd recent beslist om de realisatie van beide installaties toch terug op te starten vanuit Vlaanderen. Het is nog te vroeg om een concrete timing op te geven.

- Initiatief 6

De realisatie van het gebiedsdekkende ANPR-netwerk op snelwegen, in opdracht van de federale politie, waarvan het de gezamenlijk gedragen intentie is om dit netwerk ook maximaal in te zetten voor trajectcontrole. Voor de realisatie hiervan werd een nieuwe aanbestedingsprocedure uitgeschreven. Dit federale dossier kent nog een aantal onzekerheden waardoor het niet mogelijk is om concrete uitspraken te doen over de timing. Een lijst met gewenste locaties werd door de federale politie opgemaakt en bijgesteld op basis van de terreinkennis van AWV. De oefening loopt evenwel nog om op basis hiervan de potentiële trajectcontrole installaties te selecteren en te prioriteren.

Vraag 3. Wat is de reden dat al deze aangekondigde camera’s er nog niet zijn?

Het selecteren van de lijst van de twintig meest prioritaire wegvakken op gewestwegen om trajectcontrole te installeren (initiatief 3) heeft enige voorbereidingstijd gevraagd. De prioriteiten werden bepaald aan de hand van de ongevallengegevens, de v85 en afstemming op het terrein.

Voor wat de installaties op snelwegen betreft (initiatieven 5 en 6), werden de plannen bewust even on hold gezet omwille van de potentiële synergie met het federale ANPR-netwerk.

Vraag 4. Is de aanbestedingsprocedure reeds achter de rug? Wanneer wordt ze afgerond?

De in het antwoord op deelvraag 1 opgesomde installaties worden, met uitzondering van het initiatief 6, gebouwd met het reeds bestaande contract MDM/12D06 - Opdrachtencentrale vast ANPR netwerk van AWV. Voor de installaties die samen met de federale politie worden gebouwd op autosnelwegen, werd door de federale politie een raamovereenkomst in de markt gezet. Deze overheidsopdracht bevindt zich momenteel in de gunningsfase.

Vraag 5. Wat is de taakverdeling en kostenverdeling tussen de federale, Vlaamse en lokale overheid?

Zie antwoord bij vraag 1.

Enkel bij initiatief 1 is er sprake van een cofinanciering gedragen door enerzijds AWV en anderzijds de betrokken gemeente en/of politiezone.

De initiatieven 2 tot en met 5 worden qua investering volledig voor rekening van AWV genomen. Voor elk van deze initiatieven staat AWV in voor de realisatie en het onderhoud van de installaties, terwijl de politie (lokale politie of gewestelijke verwerkingscentra van de federale politie) ze zal exploiteren.

Wat initiatief 6 betreft, zullen de installaties hoofdzakelijk worden gebouwd in opdracht van de federale politie. AWV zal waarschijnlijk een eerder beperkt aantal bijkomende installaties laten bouwen waarmee het aantal trajectcontrole-kilometers beduidend zal worden verhoogd. Aangezien deze installaties op snelwegen worden gebouwd, zal er een beroep worden gedaan op de expertise van AWV wat de begeleiding en opvolging van de werken betreft. Daar waar mogelijk zal er tevens gebruikt worden gemaakt van de al bestaande infrastructuur van AWV (bv. seinbruggen, voedings- en/of netwerkinfrastructuur). De exploitatie van deze trajectcontroles komt in handen van de gewestelijke verwerkingscentra van de federale politie.

 
 
Bron: Polinfo.be
 
  5-10-2017